Ordu Buyuksehir Belediyesi

Mevzuat

Kanunlar

4857 Sayılı İş Kanunu 6356 Sayılı Sendikalar Kanunu 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Değişiklikler İşlenmiş 4734 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Değişiklikler İşlenmiş 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 4735 Sayılı Kamu İhale Kanunu Değişiklikler İşlenmiş 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5393 Sayılı Belediye Kanunu 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Yönetmelikler

Asgari Ücret Yönetmeliği Alt İşverenlik Yönetmeliği Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Parları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekküşü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik Ücret Prim İkramiye ve Bu Nitelikteki her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik Yıllık İzin Ücreti Yönetmeliği Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik Çalışanların ISG Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Çalışanaların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik ISG Hizmetleri Yönetmeliği İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin GYSE Hakkında Yönetmelik Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bidirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Sosyal Güvenlik Reformu ile 01 ekim 2008 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Gelen Önemli Değişiklikler Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Katı Atık Kontrol Yönetmeliği Hafriyat Toprağı Yönetmeliği Atık Pil ve Akü Yönetmeliği Tehlikeli Atık Kontrol Yönetmeliği Yüzme Suyunun Kalitesi Yönetmeliği Kum, Çakıl Yönetmeliği Atık Yönetmeliği Genel Esaslar Atıkların Düzenli Depolanması Yönetmeliği Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği

Diğer Dökümanlar

4734 Sayılı Kanun 62. Madde İhaleye Katılımda Yeterlilik Kuralları İhale İlan Süreleri İhale Pratik Bilgiler Basel Sözleşmesi Faturada Uyulması Gereken Zorunluluklar Pratik Bilgiler 140 Soruda Türk Ticaret Kanunu